Image is not available
Slider
RV SPA Logo

RV SPA Foto's

Privacy verklaring

 

Dit is een privacyverklaring van Rijvereniging Sportpaarden Amsterdam, gevestigd op Rondehoep West 23, 1191KK te Ouderkerk aan de Amstel en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34377004. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Contactgegevens:

RV SPA

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Postadres:

Postbus 40

1190AA Ouderkerk a/d  Amstel

 

Wedstrijdlocatie:

Stal Amstelhoeve

Ronde Hoep West 23

1191 KK  Ouderkerk aan de Amstel

 

Persoonsgegevens die de vereniging  verwerkt

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 -   Voor- en achternaam

 -   Geslacht

 -   Geboortedatum

 -   Adresgegevens

 -   Telefoonnummer

 -   E-mailadres

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag de vereniging persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 -   Het effectueren van uw lidmaatschap

 -   U aan/af te melden bij de KNHS

 -   Het afhandelen van uw betaling

 -   U de mogelijkheid bieden een account aan te maken bij de KNHS

 -   Verzenden van facturen / aanmaningen

 -   Verzenden correspondentie (waaronder bekendmakingen, nieuwsberichten, aankondigingen over ledenvergaderingen, wedstrijden en  andere activiteiten van de vereniging etc.)

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een natuurlijk persoon (bijvoorbeeld een medewerker van de RV SPA) tussen zit.

 

Hoe lang de vereniging  persoonsgegevens bewaart

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van uw lidmaatschap of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij zullen nimmer uw gegevens aan derden verstrekken behalve die de KNHS nodig heeft bij administratie van uw lidmaatschap en punten registratie.

 

Gebruik van  cookies, of vergelijkbare technieken

Wij gebruiken  geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt bij de KNHS uw gegevens inzien, corrigeren en laten verwijderen. Bij de RV SPA heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren en na beëindiging lidmaatschap te laten verwijderen.

 

Om er zeker van te zijn dat uw verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Vereniging  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging van uw gegevens

De vereniging neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking.  Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Wij raden  u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacy beleid

De vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen.  De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

 

Beheer van de verzamelde gegevens

Het beheer van de verzamelde persoonsgegevens valt onder de secretaris en penningmeester. Zij zijn te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Laatste nieuws

22 februari 2018
20 november 2017